Imieniny: Celiny, Hilarego i Janusza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

PROMOCJA

Patronaty Prezydenta Sieradza

Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do:

    Referatu Promocji Urzędu Miasta Sieradz
    plac Wojewódzki 1, pok. nr 10 (I piętro)

lub przesłać na adres e-mail promocja@umsieradz.pl (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie formuły "Wniosek o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Sieradz

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego.
W przypadku organizacji imprez charytatywnych podczas których przeprowadzane są zbiórki publiczne organizator zobowiązany jest do zgłoszenia zbiórki w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl. Dokonanie zgłoszenia spoczywa na organizatorze i jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o patronat honorowy.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Sieradz może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.
Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu.

Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta

Wsparcie pomostowe

PRACUJ U SIEBIE!

WSPARCIE POMOSTOWE

Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości max. 1.500 zł/mies/os (w zależności od wskazanych potrzeb) będzie udzielane w 2 formach:
1) podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy (dla wszystkich uczestników/czek) – na podstawie ocenionych biznesplanów
2) przedłużone wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy (dla 15 uczestników/czek), o ile będzie istnieć celowość kontynuowania pomocy.

Wsparcie będzie przyznane na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne).

Szczegóły w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1- umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
Załącznik nr 2 - biznesplan
Załącznik nr 3 - karta oceny biznesplanu
Załącznik nr 4 - formularz zmian w biznesplanie
Załącznik nr 5 - umowa o udzielenie wsparcia
Załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 - karta oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Kontakt

Kontakt do wydziału:

tel. 43 826 61 10
e-mail: promocja@umsieradz.pl

Urząd Miasta Sieradz
plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

pokój nr 10 I piętro

Sieradzki Cross Towarzyski

Organizatorem Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego jest Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz biega". - Pomysł zrodził się pod koniec 2014 roku. Nie chcieliśmy robić biegów ulicznych, bo te wymagają znacznie większego zaangażowania organizacyjnego, jak i przeznaczone są dla bardziej doświadczonych zawodników. Formuła, którą wybraliśmy jest znacznie przystępniejsza - wyjaśniają inicjatorzy. Pomysł chwycił i impreza znalazła się w kalendarzu wydarzeń organizowanych w Sieradzu

Biegi Ulicami Sieradza

Biegi Ulicami Sieradza to wydarzenie o skali ogólnokrajowej, które co roku przyciąga ponad tysiąc biegaczy. Impreza ma już długoletnią tradycję (pierwsza jej edycja odbyła się we wrześniu 1960 r.). Na linii startu, ulokowanej tradycyjnie na sieradzkim Rynku, stają zarówno kilkulatkowie, jak i ci nieoco starsi biegacze. Po sieradzkich ulicach biegają zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wydarzenie to organizowane jest na przełomie września i października.

Muzyka w Dawnym Sieradzu

Początki Festiwalu „Muzyka w dawnym Sieradzu” sięgają 1984 roku. Jego inicjatorem było Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne. W kolejnych latach w organizację włączyły się Krajowe Biuro Koncertowe, Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA oraz sieradzka Szkoła Muzyczna I – stopnia. Przez festiwal przewinęli się artyści z całego świata.
W 2006 r., po siedmiu latach przerwy, festiwal powrócił w wielkim stylu. Utrzymanie jego międzynarodowego charakteru to jeden z priorytetów Romualda Erenca, kierownika artystycznego festiwalu oraz dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury. Warto podkreślić, że Sieradz to doskonałe miejsce dla tego typu imprezy, chociażby ze względu na zabytkową, sakralną architekturę oraz na osobę Cypriana Bazylika (Cypriana z Sieradza) – sieradzanina, który obok Wacława z Szamotuł należał do czołowych kompozytorów polskiego renesansu. Jego pieśni do dziś są przykładem polskojęzycznej reformacyjnej twórczości religijnej XVI wieku.
Festiwal odbywa się co roku w październiku. Ze względu na bardzo dobrą akustykę artyści występują w przyklasztornym kościele pw. św. Stanisława w Sieradzu (ul. Dominikańska).

Sieradzkie Wrota Czasu

Tworząc współczesny Sieradz czerpiemy z czasów minionych. Dla nas jest to naturalne, gdyż żyjemy w jednym z najstarszych miast Polski. Jednym z przykładów, które odwołuje się do przebogatej historii miasta to "Sieradzkie Wrota Czasu". Organizowane od kilku lat wydarzenie to przede wszystkim walki rycerskie, także te pełnokontaktowe, a więc najbardziej widowiskowe. Wydarzenie jest podróżą w czasie, które pokazuje, jak wyglądało życie w minionych wiekach. Uczestniczący w nim widzowie mogą zobaczyć (a także samemu spróbować), jak w przeszłości radzili sobie rzemieślnicy czy przyjrzeć się strojom i uzbrojeniu, które używane były przed wiekami. Impreza odbywa na zrewitalizowanym Wzgórzu Zamkowym.

Sieradzki Pchli Targ

Stragany pełne cennych staroci, unikatowych egzemplarzy znaczków, książek czy monet - to właśnie Sieradzki Pchli Targ. Wydarzenie, organizowane od 2012 r., zawsze na początku września zapełnia sieradzki Rynek miłośnikami starych przedmiotów. Imprezie towarzyszą także stoiska rękodzieła artystycznego, warsztaty (nie tylko dla najmłodszych) oraz spektakle plenerowe. 

Festiwal Siedmiu Kultur

W 2015 r. w kalendarz wydarzeń kulturalno-artystycznych organizowanych w Sieradzu znalazł się Festiwal Siedmiu Kultur. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Stefan Błaszczyński, członek grupy Brathanki i sieradzanin z urodzenia. - Raduję się bardzo, że mogłem wystąpić tutaj, na sieradzkim Rynku, po którym przez kilkanaście lat wydeptywałem ścieżki - mówił we wrześniu 2015 r., tuż po zakończeniu pierwszej edycji Festiwalu.

Festiwal Siedmiu Kultur to przede wszystkim muzyczna podróż po różnych częściach Europy okraszona wieloma imprezami towarzyszącymi, m.in. warsztatami. 

 

Strony